26
april
2013
|
00:00
Europe/Amsterdam

BRB International kiest Edan Business Solutions voor ERP-oplossing

BRB International, een chemisch productiebedrijf op het gebied van siliconen, additieven, chemicaliën en smeermiddelen, is een internationale organisatie met vestigingen in acht landen. Ter ondersteuning van de expansie naar andere landen en stroomlijning van de bedrijfsprocessen, is BRB International nu overgestapt op Microsoft Dynamics AX voor de procesindustrie. Voor de gefaseerde implementatie van het ERP-traject heeft BRB de hulp ingeroepen van Edan Business Solutions. 

Edan is gestart met de implementatie van Microsoft Dynamics AX voor de procesindustrie en heeft een raamwerk ontwikkeld voor een generieke inrichting van het systeem. Dat raamwerk kan per land worden aangepast aan de specifieke behoeften. De Nederlandse vestiging van BRB kent de grootste diversiteit aan bedrijfsprocessen. Vandaar dat het systeem bij deze vestiging als eerste wordt uitgerold.

Voor de implementatie van het nieuwe ERP-systeem voor de procesindustrie zocht BRB een dienstverlener die naast het leveren van de juiste software-oplossingen, zich opstelt als partner en beschikt over diepgaande kennis van de chemische procesindustrie. De zoektocht naar een geschikte partner begon bij een procesanalyse en antwoord op de vraag welk systeem de bedrijfsprocessen het beste zou ondersteunen. BRB raakte met diverse gegadigden in gesprek en na een evaluatietraject viel de keuze op Edan.

“Edan heeft supersnel geschakeld, zich flexibel opgesteld en zeer snel een demo van het systeem opgeleverd, vergezeld van een professioneel verslag. Ook het geven van enkele workshops behoorde tot het evaluatietraject. Edan hoefde daarvoor slechts één consultant in te schakelen. Verder zijn we gedurende het proces geholpen door consultancybedrijf Kepner Tregoe“, zegt Tom Caris, CFO van BRB International.

Een uitdaging die Edan tijdens het selectieproces het hoofd moest bieden, was het anticiperen op een data-uitwisseling met REACH, een registratiesysteem van gevaarlijke chemische stoffen. Sander van Oversteeg, Directeur Edan Nederland: “We hebben ‘aan de voorkant’ behoorlijk wat tijd besteed om beide systemen zo goed mogelijk samen te laten gaan en te zorgen voor een verregaande integratie en gegevenskoppeling. Dit voorwerk heeft er toe bijgedragen dat we de opdracht van BRB hebben gekregen en het bevestigt ook onze kennis van de chemische procesindustrie.”

Edan is lid van AxPact, een internationale, door Microsoft erkende alliantie van partners die expert zijn op Microsoft Dynamics AX-gebied en die gekwalificeerd zijn om internationale implementaties uit te voeren. AxPact biedt organisaties met meerdere internationale vestigingen, zoals BRB, voordelen bij het uitrollen van AX als ERP-oplossing, zoals sterk vereenvoudigd onderhoud en goede informatie-uitwisseling tussen de vestigingen.

Over Edan Business Solutions
Edan Business Solutions ondersteunt kleine en (middel)grote ondernemingen bij de automatisering van hun bedrijfsprocessen. Dit doet het bedrijf met op Microsoft-technologie gebaseerde oplossingen voor ERP, CRM en BI. Edan is een Microsoft Gold Partner en verdiept zich als kennispartner in de branchespecifieke functionaliteiten die nodig zijn voor ERP-oplossingen. Tot de klanten van Edan behoren (inter)nationale ondernemingen in de voedings- en procesindustrie, groothandel en distributie en sport- en vrijetijdssector. Kijk voor meer informatie op www.edan.be/nl.

Contactinformatie voor de pers
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
MCS
Perlita Fränkel
T: (023) 56 28 208
E: perlita@mscpr.nl

  • Print
  • PDF