02
februari
2015
|
00:00
Europe/Amsterdam

Cegeka-dsa benoemt Arjan van Dijk tot directeur Solution Management

Veenendaal, 2 februari 2015 – Cegeka-dsa benoemt Arjan van Dijk (57) tot directeur Solution Management. Arjan komt op 1 maart 2015 in dienst en wordt verantwoordelijk voor business development en het optimaal op elkaar afstemmen van de onderdelen van het gehele cegeka-dsa aanbod. Ook zal hij werken aan een verdere standaardisatie van de oplossingen, onder meer door volledige ondersteuning van de standaarden CORA (Corporatie Referentie Architectuur) en VERA (Volkshuisvesting Enterprise Referentie Architectuur). Daarnaast zal hij de samenwerking van cegeka-dsa met andere partijen stimuleren om tot een geharmoniseerd softwareplatform voor woningcorporaties te komen.

ARJAN_VAN_DIJK

Arjan van Dijk: “Woningcorporaties moeten onder druk van de overheid nu grote stappen maken om weer dichter bij hun kernactiviteiten te komen. Die druk is er ook financieel vanwege de verhuurdersheffing en de relatief lage volwassenheid van de sector, vergeleken met andere sectoren. Het is duidelijk dat IT niet tot die kernactiviteiten behoort. De taak voor de IT-leveranciers is nu om de ICT-zorgen van woningcorporaties weg te nemen. Voor mij is die enorme uitdaging de reden om de overstap te maken naar cegeka-dsa, de grootste IT-speler op de corporatiemarkt.”

Anton Vreugdenhil, directeur-bestuurder van cegeka-dsa: “Het afgelopen jaar hebben we in korte tijd een prima uitgangspositie opgebouwd in de markt. Het is nu tijd geworden om onze organisatie verder te versterken zodat we ons aanbod nog beter naar onze klanten kunnen gaan brengen. Door zijn diepgaande kennis van de rol die IT voor corporaties speelt, ben ik ervan overtuigd dat Arjan hieraan een essentiële bijdrage kan bieden.”

Arjan van Dijk is tot zijn indiensttreding bij cegeka-dsa nog werkzaam bij woningcorporatie Stadgenoot, waar hij sinds 2012 Manager IT is. Daarvoor is hij 7,5 jaar werkzaam geweest bij Ymere als Manager Informatisering. Arjan is daarnaast voorzitter van de klankbordgroep CORA, bestuurslid van VERA en bestuurslid van NetwIT, de vereniging van functionarissen, die verantwoordelijk zijn voor het beleid rond de ICT van woningcorporaties.

Over cegeka-dsa – samen vernieuwen
Cegeka-dsa levert integrale software en services voor een vitale, transparante en efficiënte vastgoedmarkt. Het bedrijf doet dat vanuit de overtuiging dat het mogelijk is organisaties ook in een veranderende omgeving sterker te maken, voor nu en later. Cegeka-dsa verzorgt het gehele traject, van advies en implementatie tot en met beheer en onderhoud. Cegeka-dsa is op 1 januari 2014 ontstaan uit het samengaan van Cegeka Nederland en DSA•VISION. Voor meer informatie: www.cegeka-dsa.nl.

Cegeka-dsa
Bianca Dekker
T: 06 250 95 011
E: B.Dekker@cegeka-dsa.nl

Contact voor journalisten:
MCS PR
Carolien Hoogerwaard
T: (023) 56 28 208
E: carolien@mcspr.nl

  • Print
  • PDF