Rotterdam,
29
september
2015
|
12:00
Europe/Amsterdam

Cegeka-dsa, Ortec Finance en Vabi Software slaan de handen ineen om hun oplossingen voor klanten te integreren

Nieuwe samenwerking dicht gat tussen beleid en uitvoering woningcorporaties

Cegeka-dsa – marktleider op het gebied van bedrijfssoftware – en Ortec Finance en Vabi –leveranciers van totaaloplossingen op het gebied van vastgoed-, financiële en maatschappelijke sturing – slaan de handen ineen. Gezamenlijk bieden zij een totaaloplossing die de gehele cyclus van beleidsvorming naar beleidsuitvoering ondersteunt en waar nodig bijstuurt op basis van actuele cijfers. De doelstelling is om betrouwbare verbindingen te leggen tussen beleid en operationele processen.

Hierdoor kunnen corporaties beleidskeuzes een-op-een overzetten naar de operationele processen, de uitvoering monitoren én tijdig bijsturen. Bovendien is het mogelijk beleid te vormen op basis van actuele data vanuit de operationele processen. Het voordeel voor klanten: betere stuurinformatie en meer transparantie en efficiency.

“De grondslag voor deze samenwerking legden wij met het verbinden van onze expertise, sectorkennis en modellen”, aldus Gerard Bergers (Vabi) en Ton van Welie (Ortec Finance). “Doordat we nu ook samenwerken met cegeka-dsa maken we betere beleidskeuzes én zorgen we ervoor dat deze eindelijk echt goed in de operationele processen terechtkomen.”

Anton Vreugdenhil (cegeka-dsa): “De basis voor het succesvol implementeren van een gedegen, toepasbare oplossing is het realiseren en organiseren van betrouwbare verbindingen tussen betrokken partijen in de processen van corporaties. De verbinding die we met Ortec en Vabi gaan realiseren richt zich op het uitwisselen van gegevens rondom waardering, financiering en budgetten. Wij bereiken dit door gezamenlijk definities te uniformeren, gegevensuitwisseling te standaardiseren en functionaliteit af te stemmen.”

Noot voor de redactieVoor meer informatie kunt u contact opnemen met Serina Maalderink. U kunt bellen naar 0318 410 104 of mailen naar serina.maalderink@cegeka-dsa.nl.

Over cegeka-dsa
Cegeka-dsa wil actief bijdragen aan een duurzame, transparante en efficiënte vastgoedmarkt. Wij werken continu mee aan het realiseren van inspirerende en vernieuwende woon- en werkconcepten. Onze integrale software en services zetten wij in vanuit onze overtuiging dat het mogelijk is organisaties ook in een veranderende omgeving sterker te maken, voor nu en later. Cegeka-dsa levert integrale software en services voor een vitale, transparante en efficiënte vastgoedmarkt.

Over Ortec Finance
Ortec Finance levert wereldwijd technologie en advies op het gebied van financieel risico en rendement. We doen dat al meer dan 30 jaar en hebben momenteel 200 medewerkers. Onze klanten bevinden zich over de hele wereld en variëren van pensioenfondsen, sovereign wealth funds, verzekeraars, vermogensbeheerders en financieel planners tot gemeenten, woningcorporaties en vastgoedwaarderingsinstellingen.

In de woningcorporatiesector staat Ortec Finance voor het bevorderen van de professionalisering en het verbeteren van besluitvorming. Wij ontwikkelen hoogwaardige, consistente oplossingen waarin we marktkennis, wiskundige modellen en informatietechnologie combineren. Hiermee optimaliseren woningcorporaties hun maatschappelijke, financiële en vastgoedsturingprocessen. In Nederland maken 280 woningcorporaties met ruim 2 miljoen objecten gebruik van onze diensten.

Over Vabi
Vabi is opgericht in 1972 door een collectief van installatie- en bouwbedrijven en technische universiteiten voor het maken van betrouwbare rekensoftware. Anno 2015 is Vabi een onafhankelijk softwarebedrijf met meer dan 2000 unieke klanten in de vastgoedsector. Onze software geeft een uniek integraal inzicht in gebouwprestaties en de maatregelen die men kan nemen om aan de gewenste doelen te voldoen. Door inzet van de software zijn gebouwen leefbaar, comfortabel, veilig, productief, duurzaam en energiezuinig, en daarmee beter verhuurbaar en waardevast. Hierdoor ontstaat een hoger rendement voor de gebouweigenaar en reële woon/huurlasten voor de gebruiker. Inmiddels maken bijna 250 corporaties intensief gebruik van de modellen van Vabi.