18
October
2012
|
00:00
Europe/Amsterdam

De PointZERO visieMartin Nieuwmans

PointZERO is een visie gericht op het bevorderen van zakelijk succes via parallelle en stapsgewijze verbeteringen tijdens de gehele applicatielevenscyclus, om time to market te verkorten, kosten te voorkomen of te verminderen, risico’s uit te sluiten en ’fit for purpose’ kwaliteit te leveren.

PointZERO gaat over het goed aanpakken van zaken vanaf het nulpunt (‘point zero’). De verspilling van tijd en energie aan onnodig dubbel werk kan worden voorkomen door vanaf het allereerste moment in de applicatielevenscyclus aandacht te besteden aan kwaliteit: ‘right first time’.

In dit artikel geven we een overzicht van de PointZERO-visie. Deze wordt uitgebreid toegelicht in ons boek “the PointZERO vision”.

Link to Dutch press release on MCSPR.nl

Printversion:
  • Print