14
February
2013
|
00:00
Europe/Amsterdam

VVT organisatie Zorgpartners Midden-Holland kiest voor communicatieserver van E.NovationMartin Nieuwmans

Zorgpartners Midden-Holland heeft de Cloverleaf communicatieserver, in Nederland op de markt gebracht door E.Novation, gekozen voor het uitwisselen van gegevens tussen een groot aantal applicaties die binnen de VVT-instelling (Verpleeg- Verzorgingshuizen en Thuiszorg) in gebruik zijn. Zorgpartners Midden-Holland verwacht door de veel efficiëntere gegevensuitwisseling kosten te kunnen besparen. Ook het beheer van de koppelingen tussen de applicaties zal aanzienlijk worden vereenvoudigd. Daarnaast verwacht Zorgpartners een kwaliteitsslag te kunnen maken doordat de gegevensuitwisseling consistenter is en sneller verloopt.

Link to Dutch press release on MCSPR.nl

Printversion:
  • Print