29
August
2012
|
00:00
Europe/Amsterdam

Yonder bereikt Level 3 van Capability Maturity Model Integration (CMMI)Arnout Lansberg

Yonder is door het  Software Engineering Institute van de Carnegie Mellon University (https://sas.sei.cmu.edu/pars/pars.aspx) gecertificeerd voor Level 3 van de Capability Maturity Model Integration (CMMI).

CMMI is een prestigieuze en internationaal erkende gouden standaard voor processen die gerelateerd zijn aan softwareontwikkeling op het terrein van organisatorische efficiency. Hiervoor wordt het professionalisme van een softwarebedrijf gemeten aan de hand van de procesmaturiteit.

CMMI is een raamwerk van best practices. Deze vormen een leidraad voor een organisatie om de kwaliteit van softwareontwikkeling te verbeteren en de kosten ervan te verlagen. Door een betrouwbaar en herbruikbaar proces in te zetten kan een bedrijf uiteindelijk zijn prestaties verbeteren.

“CMMI Level 3 zal het fundament vormen voor ons succes in de toekomst. Dat we nu gekwalificeerd zijn als een CMMI Level 3 organisatie betekent dat Yonder heeft laten zien dat het deze beste practices, die een directe link leggen tussen beheer- en technologie-initiatieven en zakelijke doelen, nu heeft geïmplementeerd. Voor onze klanten geeft het aan hoe serieus we het verbeteren van de proceskwaliteit nemen,” zegt Ramon Zanders, managing director van Yonder.

Op dit moment zijn er in Roemenië slechts vier bedrijven met een CMMI Level 3 kwalificatie (Level 3 is het hoogste niveau), waarvan er twee in 2012 deze kwalificatie ontvingen. Ook in Nederland zijn er slechts vier CMMI Level 3 bedrijven.

De CMMI-evaluatie van Yonder vond deze zomer plaats en bestond uit uitgebreid onderzoek op locatie bij het bedrijf, gedetailleerde evaluatie van de procedures en processen van Yonder, alsmede interviews met de werknemers van het bedrijf.

Zanders: “Het bereiken van het CMMI Maturity Level 3 is voor ons belangrijk omdat we de ambitie hebben het IT-bedrijf te zijn dat voor klanten kansen omzet in zichtbaar succes. Dat kunnen we alleen doen door een combinatie te bieden van innovatievermogen met specifieke domeinkennis en knowhow van het softwareontwikkelproces. Met CMMI Level 3 geven we onze klanten het vertrouwen dat onze processen, strategie en het fundament voor resultaat allemaal op hun plaats zijn, om zo succesvolle samenwerking te verzekeren.”

Over Yonder
Yonder, onderdeel van de Total Specific Solution Group (TSS), verzorgt dienstverlening aan softwareleveranciers in Duitsland, Nederland en Frankrijk, vanuit zijn kantoren in Roemenië (Cluj-Napoca en Iasi). Het bedrijf telt in totaal 225 high-end IT-specialisten. Yonder stelt softwarebedrijven in staat om te anticiperen op hun snel veranderende markten, door het bieden van innovatiekracht, slagvaardigheid en het vermogen om opdrachten uit te voeren. Voor meer informatie: www.tss-yonder.com.

Over Total Specific Solutions
Total Specific Solutions (TSS) is met circa 1.800 medewerkers en dertien vestigingen een van de grootste niet-beursgenoteerde softwareondernemingen van Nederland. De TSS bedrijven zijn gespecialiseerde technologiebedrijven met een focus op een specifieke expertise of een specifieke marktsector. De TSS bedrijven zijn: Co-maker, Everest, KZA, PharmaPartners, PinkRoccade Local Government, PinkRoccade Healthcare, TASS en Yonder. TSS is een strategische marktspeler: één onderneming, één gedeelde marktvisie en een volledig commitment aan de markten waarin de TSS bedrijven opereren. Voor meer informatie: www.totalspecificsolutions.nl.

Printversion:
  • Print