Vianen,
14
september
2016
|
14:21
Europe/Amsterdam

IoT-testaanpak ontbreekt bij 68% van de organisaties actief op dit gebied volgens het jaarlijkse World Quality Report van Capgemini, Sogeti en HP

Kwaliteitsborging staat onder druk in digitale transformatie proces

Uit de inmiddels achtste editie van het World Quality Report van Capgemini, HP en Sogeti blijkt dat meer dan tweederde (68%) van de ondervraagde organisaties geen testaanpak beschikbaar heeft voor de ontwikkeling van Internet-of-Things producten. Dat terwijl 85% van de bedrijven volop bezig is met het internet der dingen. Het World Quality Report is het enige wereldwijde onderzoek dat jaarlijks inzicht geeft in de actuele stand van zaken rondom kwaliteitsborging en softwaretesten in verschillende sectoren in 32 landen.

Het onderzoek laat eveneens zien dat organisaties onder druk staan om een goede balans te vinden tussen kwaliteitsborging en de snelheid die nodig is de ontwikkeling van Internet-of-Things producten. Dit jaar wordt 31% van het totale IT-budget besteed aan kwaliteitsborging en testing. Dat is vier procent minder dan vorig jaar waarin een recordpercentage van 35% van het totale IT-budget werd toebedeeld aan kwaliteitsborging. Dat was een stijging van 18% naar 35% in de afgelopen vier jaar. Ondanks de geringe daling in 2016 voorspellen de respondenten van dit World Quality Report dat het IT-budget voor kwaliteitsborging zal stijgen naar 40% in 2019.

In de Benelux verandert de functie van testen in een rap tempo. Uit de onderzoekscijfers blijkt dat veel organisaties een duidelijke relatie leggen tussen het belang van kwaliteitsborging en de impact daarvan op de business. Zo geven IT-beslissers in de Benelux aan dat de veiligheid van applicaties hoog op de agenda staat. 47% van de organisaties is volop actief op het gebied van penetratietesten, tegenover 43% op wereldwijd niveau. In de Benelux is 27% van alle testactiviteiten volledig geautomatiseerd. Naar verwachting zal dit percentage de komende jaren snel oplopen.

Slimme kwaliteitsborging gaat helpen bij het terugdringen van de kosten
Uit het wereldwijde onderzoek blijkt verder dat veel organisaties een beroep willen doen op intelligente hulpmiddelen om de kosten voor kwaliteitsborging beheersbaar te houden. De snelle adoptie van digitalisering zet grote druk op het IT-budget. Balans vinden tussen investeringen in innovatie en het in de perken houden van de kosten is een voortdurende uitdaging. Zo geeft 48% van de respondenten aan dat ze niet in staat zijn om tegemoet te komen aan de vraag om digitale producten in verschillende omgevingen uit te testen. Daarom is er steeds meer behoefte aan investeringen in intelligentiegedreven kwaliteitsborging. Daarmee kunnen mogelijke kwetsbaarheden in de software sneller gespot en voorspeld worden.

Acceptatie van Agile en DevOps werkmethodieken groeit
Wat verder opvalt, is dat testen volgens de Agile aanpak en DevOps* steeds populairder worden voor het sneller ontwikkelen van nieuwe digitale producten en diensten. Echter, 44% van de organisaties geeft aan dat testers geen deel uitmaken van het initiele ontwikkelteam omdat dit ten koste zou gaan van de snelheid van ontwikkeling. Daarmee ontstaan onbewust veel veiligheidsrisico’s, zo wordt erkend. Het rapport concludeert tenslotte dat uitdagingen die gepaard gaan met de implementatie van DevOps veel verder gaan dan het borgen van de kwaliteit van digitale producten. Dat gaat vooral om het slechten van muren tussen verschillende afdelingen of andere zogenaamde ‘bedrijfseilanden’. 40% van de organisaties investeert op dit moment in de inzet van voorspellende data-analyses om testprocessen zoveel mogelijk te automatiseren.

“De behoefte aan een volwassen strategische aanpak voor kwaliteitsborging en testing wordt steeds groter, zo laat het World Quality Report van 2016 ook weer zien. Digitale transformatie zorgt voor veel groeikansen voor bedrijven. Betrokkenen moeten wel op de juiste manier ingericht zijn om die kansen goed te benutten. Zo moeten organisaties nog meer inzetten op het slechten van traditionele structuren, ontwikkelprocessen of gedateerde kwaliteitsoperaties. De inzet van Agile en DevOps helpt daarbij om de focus op klantwaarde te versterken. Kwaliteits- en testmanagers staan voor de taak een adequaat testecosysteem op te tuigen, testprocessen te automatiseren en meer intelligentiegedreven data in te zetten. Daarmee kunnen ze de business veel beter van dienst zijn,” vertelt Hans van Waayenburg, leider van de internationale Testing Service Line van de Capgemini Group en CEO van Sogeti wereldwijd.

“De inzet van software is cruciaal voor klantinteractie en voor het beheren van relaties. Daarmee maakt het testen van goede software deel uit van de ontwikkeling van een totale klantbeleving” zegt Raffi Margaliot, Senior Vice President en General Manager Application Delivery Management van HPE Software. “Digitale veiligheid, klantbeleving en kwaliteit van digitale producten zijn belangrijker dan ooit. Die leggen de basis voor de benodigde snelheid en schaalbaarheid.”

‘As-a-Service’ testaanpak
Aangezien de ontwikkeling van Internet-of-Things steeds belangrijker wordt, worden organisaties geacht een testaanpak te ontwikkelen op basis van risicobeheer. Dat is een van de aanbevelingen uit het rapport. Verder geeft het World Quality Report aan dat organisaties moeten investeren in ‘as-a-service’ oplossingen voor testomgevingen, databeheer en het uitvoeren van software testen. Testteams moeten meer technische vaardigheden krijgen om de integriteit van systemen te borgen en innovatie te helpen stimuleren, aldus de aanbevelingen uit het rapport van 2016.

Over de onderzoeksaanpak van het World Quality Report
Voor het World Quality Report zijn dit jaar 1.600 professionals ondervraagd uit 32 landen. Dit is het enige wereldwijde onderzoek dat inzage geeft in de kwaliteit van applicaties en trends op het gebied van software testen. Voor deze achtste editie is een hybride gegevens-verzamelingmethodologie ingezet. Zo is gebruik gemaakt van computergestuurde telefonische interviews en online interviews. Deze werden opgevolgd met kwalitatieve diepte-interviews. Het World Quality Resport onderscheidt zes type respondentgroepen (CIO, VP Applicaties, IT-directeur, Manager kwaliteitsborging en Chief Data Officer en/of Chief Marketing Officer en Chief Technology Officer).

Meer informatie
Dit World Quality Report 2016 is verkrijgbaar via https://www.sogeti.com/wqr2016-2017.

*DevOps is een werkwijze die gebaseerd is op cross-functionele samenwerking binnen een organisatie, op zowel proces-, technologie- als gedragsniveau. Het doel is de digitale waardeketen in een bedrijf of instelling voortdurend te verbeteren.

Boilerplate

Over Capgemini

Over CapgeminiMet ruim 180.000 mensen in meer dan 40 landen is Capgemini wereldwijd een van de meest vooraanstaande aanbieders van consulting-, technology- en outsourcingdiensten. In 2015 rapporteerde Capgemini Group een omzet van 11,9 miljard euro. Samen met zijn klanten creëert en realiseert Capgemini resultaatgerichte business- en technology-oplossingen, toegesneden op de klantbehoefte. Als een cultureel diverse organisatie heeft Capgemini zijn eigen onderscheidende manier van werken, de Collaborative Business ExperienceTM. Hierbij maakt Capgemini gebruik van het wereldwijde leveringsmodel Rightshore®.Meer informatie via www.nl.capgemini.com.

Over Sogeti Nederland B.V.

Sogeti is een vooraanstaande IT-dienstverlener actief in applicatiebeheer, management van infrastructuren en High-Tech engineering. De oplossingen van Sogeti voor mobiel werken, security, Internet of Things, de cloud en business intelligence dragen bij aan het realiseren van de strategische doelstellingen van haar klanten in de grootzakelijke markt. Op het gebied van software testen is Sogeti marktleider zowel wereldwijd als in Nederland. Passie voor het vakmanschap zit in de genen van de meer dan 2500 Sogetisten werkzaam (dicht)bij de klant. Sogeti Nederland B.V. maakt deel uit van de wereldwijde Sogeti groep met zo’n 23.000 IT-professionals in 19 landen met meer dan 100 vestigingen in Europa, de VS en India. Meer informatie is beschikbaar op www.sogeti.nl.

Noot voor de redactie: neem voor meer informatie contact op met Jolanda Peek,06-52327513.