03
oktober
2013
|
00:00
Europe/Amsterdam

Lareb en Cegeka ontwikkelen Vaccinmonitor voor het meten van bijwerkingen griepprik

Ontwikkeltijd van zes weken haalbaar door inzet Agile ontwikkelmethoden

Het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb heeft in samenwerking met Cegeka de ‘Vaccinmonitor’-toepassing ontwikkeld. Deze wordt in oktober landelijk gebruikt om bijwerkingen van de jaarlijkse griepprik te monitoren.

Ieder jaar halen ongeveer drie miljoen mensen een griepprik bij hun huisarts. Het griepvaccin is van tevoren uiteraard goed getest op bijwerkingen, toch treden er soms onbekende bijwerkingen op. Ook is meestal niet bekend hoe vaak of bij wie bepaalde bijwerkingen voorkomen en wat het verloop ervan is. Hoe eerder dat bekend is en hoe beter dat wordt geregistreerd, hoe veiliger vaccins kunnen worden gemaakt en toegediend.

Om dit inzicht te vergroten doet Lareb dit jaar onderzoek onder mensen die een griepprik hebben gehad. Lareb heeft voor de ontwikkeling van deze Vaccinmonitor de hulp ingeroepen van Cegeka. Per e-mail ontvangen deelnemers aan het onderzoek een link naar het vragenformulier, dat ‘intelligentie’ bevat, waardoor mensen alleen vragen krijgen voorgeschoteld die op hen van toepassing zijn. Afhankelijk van de gemelde bijwerking krijgen ze vervolgvragen. Als mensen melding maken van een bijwerking, krijgen zij in de tweede enquête ook vragen over het verloop van de bijwerking en kunnen ze aangeven of de bijwerking inmiddels is verdwenen.

Cegeka heeft de Vaccinmonitor in slechts zes weken tijd weten te ontwikkelen via Agile ontwikkelmethoden, waaronder Scrum, een flexibele, efficiënte methode voor het ontwikkelen van software. “Eind juli werden wij benaderd met de vraag of wij zo’n monitor konden bouwen, met als eis dat de website op 1 oktober live zou gaan. Concreet betekende dit dat we anderhalve maand de tijd hadden om het product te ontwikkelen. Dat lukt nooit als je de traditionele ‘watervalmethode’ hanteert voor het ontwikkelen van software. Daarom hebben wij gekozen voor Scrum”, vertelt Jan Willem van den Bos, directeur Outsourcing Midmarket bij Cegeka.

In drie sprints van twee weken is de Vaccinmonitor tot stand gekomen. De nauwe samenwerking tussen Lareb en Cegeka was daarin een belangrijke succesfactor. Daan Noordzij, manager Applicatiemanagement Cegeka: “We hadden op het moment dat we startten een minimale functionele beschrijving. Op basis daarvan zijn wij begonnen met bouwen, waarbij we continu feedback hebben gevraagd aan Lareb. Omdat we nog geen helder beeld hadden van het eindproduct en er wel een keiharde deadline lag, moesten we voortdurend keuzes maken welke kwaliteit we acceptabel vonden en hoeveel mankracht we moesten vrijmaken om die kwaliteit te waarborgen. Dat is door de intensieve samenwerking tussen onze beide organisaties goed gelukt.”

In oktober en november gaan ruim 80 huisartsenpraktijken hun patiënten vragen mee te werken aan het onderzoek.  Bij deelname ontvangen zij de link naar de Vaccinmonitor.

Cegeka

Lilian Michaelsson

Marketing en Communicatie

Gildetrom 27-33

3905 TB Veenendaal

T: (0318) 41 00 00

M: 06 250 950 98

Contact voor journalisten:

MCS PR

Perlita Fränkel

T: (023) 56 28 208

E: perlita@mcspr.nl

  • Print
  • PDF