Amsterdam,
06
juni
2017
|
09:38
Europe/Amsterdam

Louwman Group versterkt innovatievermogen met begeleiding door Innovation Booster

Na succesvolle pilot nu vervolgtraject voor de hele organisatie

Louwman Group, een van de grootste distributeurs van auto’s in Europa, zet in op continue innovatie om de bedrijfsprestaties te verbeteren. Het bedrijf wordt daarin ondersteund door Innovation Booster, het Amsterdamse bedrijf dat ‘innovatief ondernemerschap’ al bij diverse Nederlandse en internationale organisaties tot integraal onderdeel van de bedrijfscultuur heeft gemaakt. Innovation Booster heeft bij een aantal werkmaatschappijen van Louwman een nieuwe manier van denken en werken ingericht, waarin innovatie centraal staat. Na een succesvolle pilot van drie maanden richt Louwman deze innovatieve bedrijfscultuur nu binnen de hele organisatie in. Daarbij zijn opnieuw adviseurs van Innovation Booster ingeschakeld.

Louwman Group zag al enkele jaren de concurrentie toenemen en de vraag van klanten veranderen. Om de toekomst van het bedrijf zeker te stellen, werd gezocht naar een manier om onder andere nieuwe klantengroepen aan te spreken, met innovatieve nieuwe diensten en producten. De bestaande bedrijfscultuur bij Louwman bleek echter niet overal ingericht op innovatief denken en snel inspelen op nieuwe kansen. Daarom is begin 2016 contact gezocht met Innovation Booster, dat op basis van een zelf ontwikkelde methode innovatietrajecten bij bedrijven opzet en begeleidt.

Tijdens de pilot hebben coaches (‘boosters’) van Innovation Booster innovatieteams bij Louwman Group opgezet en getraind in een nieuwe manier van denken en werken. Daarbij staat het genereren, uitwerken en implementeren van innovatieve en creatieve ideeën centraal. De resultaten waren duidelijk: de in totaal zeven innovatieteams van Louwman hebben ruim 80 ideeën gegenereerd, wat uiteindelijk zes innovatieve oplossingen heeft opgeleverd die met succes zijn geïmplementeerd. Daarbij gaat het onder andere om een betere integratie en koppeling van de werkmaatschappijen met het klantcontactcentrum. Daarnaast is een ‘innovatiefunnel’ gecreëerd, waarbinnen wordt geëxperimenteerd met nieuwe financiële producten en diensten.

Continue innovatie

“Louwman Group is bekend om haar ondernemerschap en loopt voorop in Nederland en Europa op het gebied van alle auto-gerelateerde diensten, zowel voor het bedrijfsleven als voor consumenten. Continue innovatie, digitale diensten en een flexibele aanpak waarin de klant centraal staat, maken dat mogelijk”, zegt Eric Louwman, president van Louwman Group. “Met behulp van de coaches en de slimme methodiek van Innovation Booster zorgen we ervoor dat onze mensen anders gaan denken en handelen. Niet vasthouden aan datgene dat ‘altijd heeft gewerkt’, maar openstaan voor nieuwe, creatieve ideeën, met elkaar samenwerken en je inzetten voor betere resultaten voor de hele organisatie, dat is waar het om gaat.”

Inmiddels begeleidt Innovation Booster teams binnen Louwman Group bij een tweede fase. Daarin wordt een kernteam met een projectleider en drie trainers opgeleid om zelf innovatiegericht denken binnen alle werkmaatschappijen te begeleiden. Het opschaalbare organisatiemodel voor deze nieuwe manier van werken is gebaseerd op de door Innovation Booster ontwikkelde methode ‘Entrepeneural Innovation for Enterprises’. Het resultaat is een maatwerkaanpak die binnen Louwman nu ‘Louwman Booster’ wordt genoemd.

“Wij kunnen ieder bedrijf transformeren tot een innovatieve organisatie, die snel inspeelt op kansen en waarin mensen continu met elkaar samenwerken aan betere resultaten”, zegt Anthony Meyer zu Schlochtern, managing director en een van de oprichters van Innovation Booster. “We hebben met onze aanpak al verschillende grote Nederlandse en internationale organisaties op het pad naar innovatief ondernemerschap gezet. Daarmee zijn de bedrijfsresultaten verbeterd, medewerkers zijn meer betrokken en enthousiaster, en de klanttevredenheid is verhoogd. Veel organisaties worstelen met innovatiegericht denken en opereren, maar de aanpak van Innovation Booster en de begeleiding door onze deskundige coaches zijn de opstap naar succes.”

Over Innovation Booster

Innovation Booster leert grote en middelgrote bedrijven innoverend te ondernemen om toekomstige waarde te realiseren en zo de bedrijfsresultaten te verbeteren. Het bedrijf doet dit op een aantal terreinen: een innovatietraject waarin het gaat om de cultuur en werkwijze, en bij de innovatie van producten, diensten en processen. Innovation Booster heeft hiervoor een unieke methodiek ontwikkeld, ‘Entrepreneurial Innovation for Enterprises’: ondernemend innoveren voor grote bedrijven, toegespitst op innovatie die ondernemingen concrete waarde oplevert. Innovation Booster beperkt zich daarbij niet tot adviezen, maar leert ondernemingen om zich het innovatief denken en handelen geheel eigen te maken en zo in gang te zetten en te continueren. Innovation Booster is een Nederlands bedrijf dat in 2012 is opgericht en is actief voor klanten in Nederland en in andere Europese landen. Tot de klanten behoren onder meer ING, Achmea, NUON, Ahold, Eneco, Heineken, KPN, Holland Casino, Technische Unie en Veenman. Voor meer informatie: http://innovation-booster.nl/

Contactpersoon voor de pers:

MCS PR
Carroll Florentinus
T: +31 (0)23 56 28 208
E: innovationbooster@mcspr.nl