21
november
2013
|
00:00
Europe/Amsterdam

Onderzoek: cloud-integratie nu belangrijkste uitdaging voor Nederlandse bedrijven

Schiphol Rijk, 21 november 2013

Driekwart van de Nederlandse organisaties vindt dat de opkomst van cloud-oplossingen snelle innovatie voor de eigen organisatie mogelijk maakt. Maar de cloud wordt te versnipperd gebruikt waardoor onvoldoende waarde wordt gecreëerd. Cloud-integratie is daardoor de belangrijkste uitdaging voor vier van de vijf Nederlandse bedrijven. Het aantal cloudtoepassingen dat organisaties in gebruik hebben, maakt de komende drie jaar een ruime verdubbeling door: van 46 per organisatie nu, naar 105 in 2016. Het gaat daarbij meestal om een combinatie van private en publieke oplossingen. Dit zijn enkele uitkomsten van het onderzoek ‘Eilanden in de Cloud’, dat in opdracht van Macaw door Pb7 Research is uitgevoerd onder 100 IT-beslissers van Nederlandse organisaties met 50 of meer medewerkers, die nu, of uiterlijk in 2016 van cloud gebruik (denken te) maken.

Het onderzoek signaleert dat het voor Nederlandse organisaties niet eenvoudig is om de snelheid waarmee cloud-applicaties de organisatie binnenkomen bij te benen. Veel van deze applicaties worden binnengehaald om een tactisch voordeel te realiseren, maar zij zullen vroeg of laat toch ingepast moeten worden in het bestaande bedrijfsapplicatielandschap. Volgens het onderzoek zien cloud-gebruikers een grote toegevoegde waarde in diverse integratieoplossingen die daarvoor nodig zijn.

De meest genoemde oplossingen met grote toegevoegde waarde zijn een complete werkplekomgeving in de cloud (44%), gebruik van een dienstverlener die als cloud-broker optreedt (39%) en het gebruik van open standaarden (39%). Momenteel wordt cloud-integratie vooral opgepakt om private cloudoplossingen met andere private cloudoplossingen te integreren (52%). In de komende jaren verschuift de behoefte naar het integreren van publieke en private cloudtoepassingen met legacy applicaties.

William van der Pijl, COO van Macaw: “Nederlandse cloud-gebruikers merken in de praktijk dat ze sneller kunnen innoveren en bedrijfsprocessen efficiënter kunnen maken met behulp van cloud-oplossingen. Het is ook een manier om snellere en betere stuurinformatie te realiseren. Er komen dan ook in hoog tempo cloudtoepassingen bij waardoor het gevaar van een nieuwe vorm van eilandautomatisering ontstaat. Als cloud-integratie faalt, vreest men vooral voor verstoringen in bedrijfsprocessen en beveiligingsproblemen. Maar het goed aanpakken van integratie is voornamelijk cruciaal om de toegevoegde waarde van de cloud niet verloren te laten gaan.”

Het aan elkaar knopen van (cloud)applicaties is de grootste, maar zeker niet de enige integratie-uitdaging. Hoog op de lijst uitdagingen staan gebrek aan overzicht wat betreft de prestaties, toegangs- en identiteitsbeheer, applicatiewildgroei en complexer leveranciersmanagement. Als risico’s bij falende cloud-integratie noemt 46% beveiligingsissues en 45% verstoringen van de bedrijfsprocessen, gevolgd door trage probleemoplossing vanwege een ondoorzichtige keten (37%) en uit de hand lopende kosten (34%). Opvallend is dat 31% zegt bang te zijn voor continuïteitsproblemen door mogelijk faillissement van leveranciers. Gevraagd naar de meest geschikte leverancier van cloud-integratieoplossingen voor de organisatie geeft bijna de helft (48%) dan ook de voorkeur aan Microsoft, gevolgd door Google (24%) en Amazon 7%), terwijl 15% het niet weet.

Het volledige onderzoek is te downloaden via: http://www.cloudaviator.nl/onderzoek-cloud-integratie.

Over Macaw
Macaw is sinds 1994 gespecialiseerd in marketing- en IT-oplossingen die organisaties direct toegevoegde waarde opleveren en blijvend succes garanderen. Vanuit vijf business units ontwerpt, realiseert, beheert en host Macaw onder meer intranetportalen, webwinkels, digitale marketingoplossingen en BI-, CRM- en ERP-oplossingen. Daarnaast biedt het bedrijf ook enterprise architecture, strategy consultancy en projectmanagement. Macaw onderscheidt zich door het vermogen om producten en diensten, systemen, mensen en organisaties te integreren en met elkaar te verbinden. Dit doet het bedrijf voor toonaangevende klanten, zoals Heineken, HEMA, Centraal Beheer Achmea, VGZ en Douwe Egberts.

Infographic_CloudIntegratieInfographic_CloudIntegratie

Noot voor de redactie, niet voor publicatie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Annemarie Hendrikx, Coördinator Marketing en Communicatie, Macaw
Tel. 020 85 10 538 / 06 16 81 99 77 of annemarie.hendrikx@macaw.nl

Perlita Fränkel, MCS PR
Tel. 023 56 28 208 of perlita@mcspr.nl

  • Print
  • PDF