13
oktober
2014
|
00:00
Europe/Amsterdam

Onderzoek toont dat meeste test-geld naar nieuwe applicaties gaat

Vianen – 13 oktober 2014 – Voor het eerst dat IT-dienstverleners Capgemini en Sogeti onderzoek doen naar de uitgaven aan software testen en kwaliteitsborging is meer dan de helft van het totale IT-budget voor dit doel uitgegeven aan nieuwe applicaties. Dit blijkt uit het zesde World Quality Report dat jaarlijks samen met HP wordt opgesteld. Voorheen ging het meeste geld naar beheer en onderhoud van het bestaande IT-landschap. Dit onderzoek is gehouden onder 1543 CIO’s, IT-managers en test-directeuren in 25 landen waaronder de Benelux.

Het onderzoek bestrijkt verschillende bedrijfssectoren en landen. De verrassende uitkomst is dat 52% van het geld dat is gebudgetteerd voor testen en kwaliteitsborging wordt besteed aan uitbreidingen op het bestaande IT-landschap. Dit betreft veelal nieuwe mobiele en big data applicaties en systemen. Tegelijkertijd laten de onderzoeksresultaten zien dat er meer aandacht is voor kwaliteit, de betrouwbaarheid en gebruiks- vriendelijkheid van applicaties.

De gemiddelde bestedingen aan kwaliteitsborging als percentage van het totale IT-budget is gestegen van 18% in 2012, via 23%  in 2013, naar 26% in 2014. In de Benelux is dat 24%. Naar verwachting zal het aandeel van test-budgetten de komende jaren verder groeien tot  zo’n 29% in 2017.

Benelux-bevindingen
Mobiliteit blijft strategisch voor organisaties in de Benelux. Het aantal respondenten dat aangeeft bezig te zijn met het testen van mobiele applicaties is gestegen van 56% in 2013 naar 86% in 2014. Evenals vorig jaar geven de respondenten aan dat ze bezorgd zijn over de korte tijd die beschikbaar is voor testen (55%), beschikbaarheid van de juiste testgereedschappen (47%) en een gebrek aan gekwalificeerd personeel (46%).

Desiree Fraser, Divisie Manager Testen & Quality Assurance bij Capgemini zegt: “Mobiel speelt een belangrijke rol in digitale transformatie. Uit onderzoek van MIT en Capgemini blijkt dat digitaal vaardige bedrijven tot 26% winstgevender zijn dan hun minder gedigitaliseerde branchegenoten. Naast fysieke kanalen is digitale interactie met klanten inmiddels onmisbaar geworden. Goed werkende mobiele applicaties zijn dan ook van strategisch belang voor de interactie tussen klant en organisatie. De sterk toegenomen aandacht voor testen laat zien dat bedrijven en instellingen veel belang hechten aan de kwaliteit van mobiele applicaties, prestaties, functionaliteit en de beveiliging, die aan de basis staan van een onderscheidende klantbeleving en positief imago van de organisatie.”

Groeiende aandacht
Het rapport meldt dat 52% van het test-budget opgaat aan het beproeven van nieuwe applicaties. In 2013 was dat nog 41%. Deze groeiende aandacht voor nieuwe projecten weerspiegelt de digitale transformatie die organisaties ondergaan. Zo wordt 40% van de test-budgetten besteed aan big data & analytics projecten en 27% aan nieuwe cloud initiatieven. Deze veranderprogramma’s vereisen niet alleen meer gespecialiseerde testpraktijken en bijbehorende diensten, maar ook gespecialiseerde vaardigheden. Dit blijkt eens te meer uit het deel van het budget dat wordt besteed aan personele kosten: meer dan een derde (35%), terwijl dat in 2013 nog 23% was.

Agile testen nog een uitdaging
CIO’s voelen de druk vanuit organisaties om sneller producten gereed te hebben. Om hieraan te voldoen, gaan zij in toenemende mate over op agile ontwikkelmethoden. Daarbij werken alle relevante betrokkenen inclusief de software testers vanaf het begin mee aan een project. 93% van de ondervraagde organisaties gebruikt agile methoden bij hun nieuwe ontwikkelprojecten. Dat is 10% meer in vergelijking met 2013. Ondanks deze groei hebben veel organisaties nog altijd te maken met een gebrek aan bewezen testmethoden die passen binnen een agile aanpak (61%), moeilijkheden met het automatiseren van testen (55%) en een gebrek aan de juiste testgereedschappen voor agile projecten (42%).

“Op 28 oktober 2014 lanceert Sogeti een nieuwe testaanpak als opvolger van TMap NEXT. Acht jaar geleden werd deze inmiddels leidende marktstandaard gelanceerd. Zo’n 20.000 IT-professionals in ons land maken gebruik van onze TMap testaanpak. Het nieuwe TMap geeft antwoord op de testing uitdagingen van morgen.” Aldus Marco van den Brink, Directeur Testing & Quality Control van Sogeti.

Cloud voor kostenbeheersing
Een van de prioriteiten van CIO’s en IT-managers blijft kostenbeheersing van de IT-infrastructuur. Dit verklaart het toenemend gebruik van virtualisatie en SaaS-oplossingen. Hoewel er in 2013 nog sprake was van een terugloop, laat 2014 weer een groei zien van hosting en testen van applicaties in de cloud. Het testen van applicaties in de cloud is gegroeid van 24% vorig jaar tot 32% in 2014. De verwachting is dat dit groeit naar 49% in 2017.

Volgens het onderzoek uit 2014 is het aantal applicaties dat in de cloud is ondergebracht gestegen van 20% in 2013 naar 24%  in 2014. Waarschijnlijk komt dit omdat meer applicaties naar de private cloud zijn gebracht. Niettemin hebben de afgelopen jaren laten zien dat meer en meer organisaties functionaliteit via het SaaS-model afnemen.

De kostenvoordelen van de cloud trekken meer organisaties over de streep om applicaties in de cloud onder te brengen. De respondenten geven aan te verwachten dat in 2017 een derde van hun applicaties cloud-gebaseerd zal zijn.

Beveiliging aan top
Consumenten verwachten dat applicaties goed presteren via de diverse kanalen die zij gebruiken in hun ‘always-on’ wereld. Als gevolg daarvan zijn beveiliging (59%) en performance (57%) topaandachtsgebieden bij het testen van applicatiemigraties naar de cloud. Beveiliging is ook belangrijk voor het testen van mobiele applicaties (54%). Niettemin klaagt 40% van de respondenten dat er te weinig tijd beschikbaar is om mobiele toepassingen gedegen te testen.

Het World Quality Report 2014-15 is te downloaden op www.worldqualityreport.com.

Over de studie
Het World Quality Report is een weerslag van de mening van 1543 CIO’s, IT-directeuren en -managers, en mensen die over de hele wereld verantwoordelijk zijn voor de IT-kwaliteit. De belangrijkste bedrijfstakken zijn vertegenwoordigd onder de respondenten.

De lijst met 32 vragen is opgesteld door experts voor testen en kwaliteitsborging van Capgemini, Sogeti en HP in overleg met Coleman Parkes Research. De studie is verrijkt met aanvullende diepte-interviews. Het rapport geeft een professionele data-analyse, interpretatie van de resultaten en deskundig commentaar.

Over Capgemini
Met bijna 140.000 mensen in ruim 40 landen is Capgemini een van de meest vooraanstaande aanbieders van consulting-, technology- en outsourcingdiensten. In 2013 rapporteerde Capgemini Group wereldwijd een omzet van 10,1 miljard euro. Samen met zijn klanten creëert en realiseert Capgemini resultaatgerichte business- en technology-oplossingen, toegesneden op de klantbehoefte. Als een cultureel diverse organisatie heeft Capgemini zijn eigen onderscheidende manier van werken, de Collaborative Business Experience. Hierbij maakt Capgemini gebruik van het mondiale leveringsmodel Rightshore®.

Meer informatie via www.nl.capgemini.com.
Rightshore® is een handelsmerk van Capgemini

Over Sogeti
Sogeti is een vooraanstaande IT-dienstverlener actief in applicatiebeheer, management van infrastructuren en High-Tech engineering. De oplossingen van Sogeti voor mobiel werken, security, de cloud en business intelligence dragen bij aan het realiseren van de strategische doelstellingen van haar klanten in de grootzakelijke markt. Op het gebied van software testen is Sogeti marktleider zowel wereldwijd als in Nederland. Passie voor het vakmanschap zit in de genen van de meer dan 2500 Sogetisten werkzaam (dicht)bij de klant. Sogeti Nederland B.V. maakt deel uit van de wereldwijde Sogeti groep met zo’n 20.000 IT-professionals in 15 landen met meer dan 100 vestigingen in Europa, de VS en India. Meer informatie is beschikbaar op www.sogeti.nl.

Kijk voor meer informatie op: www.capgemini.com/testing en www.sogeti.nl

  • Print
  • PDF