31
januari
2013
|
00:00
Europe/Amsterdam

PinkRoccade Healthcare en PharmaPartners schetsen contouren nieuw zorglandschap

Rapport geeft aan wat technologie kan betekenen voor de organisatie van de zorg


Oosterhout/Apeldoorn, 31 januari 2013 – De grootste opgave in de gezondheidszorg is het bieden van meer en betere zorg tegen lagere kosten. Dat vergt fundamentele veranderingen, die ondanks de urgentie, voldoende kansen en ideeën vanuit de zorgsector, maar niet tot stand komen. Vandaag presenteren PinkRoccade Healthcare en PharmaPartners, marktleiders in zorg-IT, samen met strategisch adviesbureau Benthurst & Co een rapport met de oorzaken hiervan en een aanzet tot oplossingen die bijdragen aan de noodzakelijke verbetering van de zorg.

Het rapport benoemt als belangrijkste obstakels voor verandering de sterke fragmentatie en autonome cultuur, het ontbreken van een infrastructuur en een gedeelde visie op het zorglandschap. Het rapport reikt vervolgens een aantal bouwstenen aan voor het nieuwe zorglandschap, gebaseerd op ervaringen binnen andere sectoren en bewezen verandertactieken voor de zorg. Dat resulteert in een schets van een nieuw zorglandschap:

  • Landelijke specialisatie en schaal: apotheekgroepen, super specialistische zorginstellingen, laboratoria en diagnostische centra zullen zich vanwege hun gevoeligheid voor schaalgrootte en uniciteit op landelijk niveau organiseren.
  • Regionale beschikbaarheid: netwerken van gespecialiseerde zorgorganisaties zullen de balans verzorgen tussen specialisatie, schaalgrootte en regionale beschikbaarheid van zorg en hun kennis te gelde maken over de keten heen.
  • Wijk-multidisciplinariteit: dubbele schaalvergroting – van de zorginstelling en van het netwerk van zorginstellingen – maakt van de eerstelijnszorg een efficiënte multidisciplinaire zorgverlener, die in staat is de zorgketen te regisseren en de zorgkennis in de keten optimaal te gebruiken.
  • Zorg aan huis: steeds meer zorg kan aan huis plaatsvinden, e-health brengt de zorgketen en zorgkennis in toenemende mate bij de zorggebruiker thuis. Ook de inzet van zorgprofessionals aan huis kan hierdoor beter worden benut.

Nieuwzorglandschap.nl

PinkRoccade Healthcare en PharmaPartners, beide onderdeel van Total Specific Solutions, hebben niet de pretentie hiermee dé oplossing te presenteren. Daarom zullen beide bedrijven het komend jaar samen met de zorgsector op zoek gaan naar de optimale invulling van het nieuwe zorglandschap. Dat gebeurt via de website nieuwzorglandshap.nl, een gelijknamige LinkedIn community, publicaties en bijeenkomsten. Daarnaast zullen ze met betrokken partijen in het veld kansrijke zorginitiatieven ontplooien en verder ontwikkelen, van huisarts, apotheker en zorggroepen – het terrein van PharmaPartners – tot ziekenhuis, geestelijke gezondheidszorg en care-instelling, waarin PinkRoccade Healthcare thuis is.

Voorkant_boek_Het stormt in de polderEerste exemplaar voor zorgvernieuwer Jos de Blok

Het eerste exemplaar van het rapport ‘Het stormt in de polder – een anticiperende kijk op het zorglandschap’ wordt vandaag uitgereikt aan Jos de Blok, directeur van Buurtzorg Nederland. Buurtzorg Nederland laat zien wat mogelijk is als een organisatie buiten gebaande paden durft te denken en als zorgaanbieder zelf het heft in handen neemt. Na de presentatie van het rapport discussiëren beide bedrijven met de bij de presentatie aanwezige zorgprofessionals, bestuurders en andere betrokkenen bij de zorg voor het eerst over de conclusies uit het rapport, de uitgangspunten voor een nieuw zorglandschap en de weg daarnaartoe.

 

Het volledige rapport en de samenvatting zijn vanaf vandaag beschikbaar op Nieuwzorglandschap.nl.

Over PinkRoccade Healthcare

PinkRoccade Healthcare gelooft dat een goede informatieuitwisseling en werkelijke dialoog tussen zorgvragers en zorgprofessionals en tussen zorgprofessionals onderling, een omgeving creëert die de juiste zorg en zorgbeleving bij de zorggebruiker brengt. PinkRoccade Healthcare bouwt met ICT naadloze verbindingen tussen mensen, inzichten, capaciteiten en systemen, met clouddenken als nieuwe infrastructuur, met co-creatie als proces en met verrijking, innovatie en verbetering van de dienstverlening in de zorg als gevolg. Meer informatie: www.pinkroccade-healthcare.nl.

Over PharmaPartners

PharmaPartners ontwikkelt geïntegreerde informatiesystemen voor samenwerkende zorgverleners in de eerste lijn. Deze worden toegepast in circa 250 multidisciplinaire samenwerkingsverbanden door zo’n 1.050 apotheken, 2.200 FTE-huisartsen en 76 gezondheidscentra. Samen verlenen zij zorg aan ongeveer 8,5 miljoen Nederlanders. Dochter HI-Systems faciliteert de gesloten ‘loop’ van medicatievoorziening in de tweede lijn met een systeem voor ziekenhuisapotheken, een elektronisch voorschrijfsysteem voor specialisten en toedienregistratie. Meer informatie: www.pharmapartners.nl.

Over Total Specific Solutions

Total Specific Solutions (TSS) is met ruim 1.800 medewerkers en twaalf vestigingen een van de grootste niet-beursgenoteerde IT-ondernemingen van Nederland. De TSS-bedrijven zijn gespecialiseerde IT-bedrijven met een focus op een specifieke expertise of een specifieke marktsector. Meer informatie: www.totalspecificsolutions.nl

Noot voor de redactie

Meer informatie en beeldmateriaal:

  • PharmaPartners, Margriet van Lingen, marketing      & communicatie, tel. 06 467 18 981 of 088 688 88 88,      margriet.van.lingen@pharmapartners.nl
  • PinkRoccade      Healthcare, Renske Deijk, campagnemanager, tel. 06 433 92 738 of 055 599      92 00, renske.deijk@pinkroccade.nl
  • Print
  • PDF