10
juni
2014
|
00:00
Europe/Amsterdam

RijnmondNet, RZCC en EZDA kiezen na heroriëntatie opnieuw voor ENOVATION ZorgMail

Na een uitgebreide heroriëntatie en marktverkenning hebben RijnmondNet (regio Rotterdam), RZCC (regio Eindhoven en omgeving) en EZDA (regio Amsterdam) opnieuw gekozen voor de ZorgMail-berichtendienst van ENOVATION. Geen van de andere aanbieders die hadden gereageerd op de ‘request for proposal’ van deze regionale partijen kon voldoen aan de gestelde functionele en technische eisen voor de elektronische communicatie tussen zorginstellingen. De drie partijen hebben het contract voor ZorgMail nu voor een periode van vijf jaar verlengd.

ZorgMail maakt elektronische communicatie mogelijk tussen zorginstellingen. ENOVATION levert deze berichtendienst in samenwerking met een aantal regionale partijen, die op basis van hun lokale expertise de huidige én toekomstige ZorgMail-gebruikers regionaal ondersteunen. Deze partners maken gebruik van de infrastructuur van ZorgMail en verlenen een aantal diensten voor de eindgebruikers. Eind vorig jaar besloten drie van deze partijen – RijnmondNet, RZCC en EZDA – om na het aflopen van het contract voor ZorgMail te bekijken of deze oplossing nog steeds aan hun eisen kon voldoen en of er geen betere alternatieven waren. Rijnmondnet en EZDA hebben vervolgens een ‘request for proposal’ opgesteld om op basis van de voorstellen van een aantal leveranciers opnieuw een objectieve keuze te maken voor de beste berichtendienst. RZCC heeft zich bij de bevindingen aangesloten.

Anne Landstra, Directeur Regionaal Zorg Communicatie Centrum (RZCC): “We evalueren leveranciers regelmatig. We willen graag weten of zij nog aan huidige eisen voldoen en of ze meegaan met de tijd, zodat ze ook aan toekomstige eisen kunnen voldoen. Het RZCC heeft zich aangesloten bij de ‘request for proposal’ en nog extra eisen neergelegd ten aanzien van innovatie, want we vinden het zeer belangrijk dat een leverancier niet op zijn lauweren rust. We waren al een tevreden klant, maar ENOVATION heeft er opnieuw blijk van gegeven met de tijd mee te gaan en de nodige flexibiliteit te bieden.” Het RZCC richt zich op het verhogen van de kwaliteit van patiëntenzorg door het initiëren, faciliteren en stimuleren van elektronische informatie-uitwisseling tussen zorgverleners onderling en tussen zorgverleners en de patiënt in de regio Zuidoost Brabant.

“Andere partijen bleken niet in staat om aan ons eisenpakket te voldoen,” zo motiveert Jeroen Straatman, directeur van EZDA de hernieuwde keuze van zijn organisatie voor ZorgMail. “De berichtendienst van ENOVATION is een oplossing die zich in de praktijk bewezen heeft en we hebben vertrouwen in de doorontwikkeling van de berichtendienst. En de prijs is goed, zo blijkt ook na de marktverkenning. Maar we zijn met name tevreden over de dienstverlening van ENOVATION.” EZDA (Stichting Elektronisch Zorg Dossier Amsterdam) is een samenwerkingsverband van een groot aantal Amsterdamse zorgaanbieders en bij de zorg betrokken partijen.

Marco Zoetekouw, directeur RijmondNet: “We onderzoeken geregeld of de leveranciers waar we mee werken nog wel de beste kwaliteit leveren en of de producten nog de juiste prijs hebben. Wij hebben voor de elektronische communicatie vooral gekeken naar continuïteit en veiligheid. Die moet natuurlijk 100% zijn. ENOVATION kwam met ZorgMail ook nu onomstreden als beste uit de bus. En ook de prijs is goed. Bovendien, zorgcommunicatie is technisch ingewikkeld. Daarbij gaat het niet alleen om techniek, maar ook om mensen met verstand van techniek en zorg. Ook op dat punt staat ENOVATION bovenaan.” RijnmondNet heeft primair tot taak om in de regio Rijnmond de communicatie tussen zorgverleners onderling en met patiënten te verbeteren.

“De evaluatie van RijnmondNet, RZCC en EZDA was een intensief proces, niet in het minst doordat de drie hun krachten hadden gebundeld. We hadden ook te maken met serieuze concurrentie. Toch is er unaniem opnieuw voor ZorgMail gekozen. Het is voor ons de bevestiging dat we er steeds weer in slagen om ZorgMail – en niet te vergeten onze dienstverlening – optimaal te laten aansluiten op wat zorginstellingen echt nodig hebben,” zegt Jeroen van Rijswijk, Directeur ENOVATION.

ZorgMail is 7 dagen per week en 24 uur per dag beschikbaar en wordt gebruikt binnen alle disciplines van de zorg. Ruim 90% van alle elektronische berichten in de zorg wordt via deze berichtendienst verzonden. Dagelijks maken meer dan 11.000 organisaties uit het hele land gebruik van de berichtendienst. ZorgMail is hierdoor de verbindende schakel tussen zorgverleners in de gezondheidszorg.

 

Over ENOVATION

ENOVATION is al 30 jaar actief op het gebied van IT-innovatie. Het hoofdkantoor bevindt zich op de ENOVATION Campus in Capelle aan den IJssel. In totaal werken er in de Benelux, Engeland (Londen) en China (Chengdu) ruim 180 medewerkers. Kernactiviteiten van ENOVATION zijn diensten op het gebied van communicatie en data-integratie. ENOVATION concentreert zich daarbij op de specialismen secure messaging, integration services, cloud solutions & development. ENOVATION richt zich primair op de sectoren gezondheidszorg, overheid en transport & logistiek. Kijk voor meer informatie op www.enovation.nl.

 

Over VANAD Group

De VANAD Group is een snelgroeiend, internationaal opererend familiebedrijf, bestaande uit een aantal innovatieve ondernemingen actief op het snijvlak van informatie en communicatie. De VANAD Group bedrijven bieden tezamen een breed scala aan state-of-the-art (cloud)diensten, producten en advisering op het gebied van customer services, ICT, beveiligde (tele)communicatie en documentmanagement.

De VANAD Group telt zo’n 1.000 medewerkers en heeft vestigingen in Capelle aan den IJssel (campus), Londen, Nürnberg, Brussel, New York, Chengdu (China) en Suzhou (China). Voor meer informatie: www.vanadgroup.com.

 

Contactinformatie voor de pers

MCS PR, Perlita Fränkel, telefoon +31 (0)23 562 82 08, e-mail: perlita@mcspr.nl.

  • Print
  • PDF