Hoofddorp,
01
november
2017
|
12:05
Europe/Amsterdam

Samenwerking Betalingsachterstanden.nl en Gemeente Rotterdam: schuldhulpverlening ondernemers

Vroegtijdig inzicht zorgt dat financiële problemen sneller opgelost kunnen worden

Betalingsachterstanden.nl, onderdeel van een onafhankelijke stichting die problemen rond betalingsachterstanden tegengaat en voorkomt, gaat samenwerken met verschillende gemeenten. Doelstelling is ondernemers zo snel mogelijk te helpen als zij in financiële problemen raken en hun facturen niet meer kunnen betalen. Hiermee kunnen gemeenten op basis van registraties bij Betalingsachterstanden.nl beter inzicht krijgen in bedrijven die niet aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen. Ondernemers kunnen dan tijdig worden ingelicht en gewezen op de aanwezige mogelijkheden van schuldhulp. Snellere schuldhulpverlening levert uiteindelijk een gezondere economische keten op.

Pieter de Haes, bestuursvoorzitter: “Wij weten dat vooral kleinere ondernemers die met iets dramatisch worden geconfronteerd – de grootste klant die wegloopt bijvoorbeeld – er financieel niet altijd meer uitkomen. Zakelijke betalingsproblemen hebben voor hen bovendien vaak privégevolgen. Hoe eerder we deze ondernemers kunnen wijzen op de hulp die gemeenten kunnen bieden, hoe beter. We kunnen betalingsproblemen bij bedrijven signaleren op basis van de gegevens uit ons register. Snelle hulp voorkomt ook het opstapelen van incasso- en deurwaarderskosten die de schulden alleen maar verergeren. We voeren nu meer gesprekken om te komen tot vergelijkbare samenwerking met schuldhulpinstanties van meer gemeenten.”

Voor bedrijven is het interessant om klanten die na veelvuldig verzoek alsnog weigeren te betalen aan te melden bij Betalingsachterstanden.nl. In vervolg op de aanmelding wordt de schuldenaar een redelijke termijn geboden om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen. In negen van de tien gevallen vindt de betaling alsnog plaats zonder dat registratie noodzakelijk is. Het register van Betalingsachterstanden.nl houdt overigens geen historie bij. Zodra een geregistreerde onbetaalde factuur alsnog wordt betaald, wordt de registratie weer verwijderd.

Verder is registratie het ultieme wapen tegen fraude en wanbetalers, omdat deze partijen uit de anonimiteit worden gehaald. Betalingsachterstanden.nl kent inmiddels de signalen die wijzen op malafide ondernemers, zoals de vele aanmeldingen van achterstanden, het niet opnemen van de telefoon en het retourneren van de post. Op deze manier wordt verdere financiële schade voorkomen, het aantal faillissementen beperkt en de economie gezonder.

Over Betalingsachterstanden.nl
Betalingsachterstanden.nl is onderdeel van een onafhankelijke stichting die is opgericht om problemen omtrent betalingsachterstanden tegen te gaan en te voorkomen. Doordat vorderingen onbetaald blijven kunnen bedrijven zelf in betalingsproblemen raken. Dit heeft op zijn beurt weer ingrijpende gevolgen voor hun crediteuren. Door het vroegtijdig signaleren van betalingsproblemen zal dit domino-effect gestopt worden. Registratie van betalingsachterstanden is daarom noodzakelijk. Bovendien vergroten ondernemers hiermee de kans dat hun openstaande vorderingen worden voldaan, krijgen zij meer inzicht in het betalingsgedrag van andere ondernemers en zal voorkomen kunnen worden dat bedrijven slachtoffer worden van fraudeurs en stelselmatige wanbetalers. Voor meer informatie: https://www.betalingsachterstanden.nl/

Contactpersoon voor de pers:
MCS PR
Carroll Florentinus
T: +31 (0)23 56 28 208
E: info@mcspr.nl