21
februari
2012
|
00:00
Europe/Amsterdam

Workstreampeople introduceert Anywhere365

Platform waarmee iedereen binnen een organisatie kan opereren als zijn of haar eigen ‘contact center’

Rotterdam, 21 februari 2012 — Workstreampeople, expert op het gebied van Microsoft SharePoint en Microsoft Lync, introduceert het Anywhere365-platform. Met behulp van dit platform, dat is gebaseerd op Microsoft Lync, kan iedereen binnen een organisatie fungeren als zijn of haar eigen ‘contact center’. Binnenkomende telefoontjes en/of instant berichten worden met Anywhere365 naar de juiste persoon doorgeschakeld en, als die niet beschikbaar is, naar zijn vervanger. Dat alles automatisch en zonder vertraging. Routering vindt plaats op basis van geschiktheid van werknemers (skills-based routing).

Een van de eerste bedrijven die met Anywhere365 gaat werken is BCC, een van de grootste en succesvolste elektro-retailers in Nederland. BCC is gestart met een proefproject om na te gaan of Anywhere365 het huidige contact center-platform van het bedrijf kan vervangen. Marco van Putten, Senior Manager ICT van BCC: “We geloven in de visie van Workstreampeople en zijn samen met hen bezig Anywhere365 te implementeren als een ‘mini contact center’ voor onze interne helpdesk, inclusief de integratie met de database met onze interne klanten, de medewerkers bij de BCC-filialen. We bekijken de komende tijd welke stappen in de praktijk nodig zijn voor de vervanging van het contact center-platform dat we voor onze externe klanten gebruiken. We zijn daarbij ook zeer geïnteresseerd in de integratiemogelijkheden van het Anywhere365-platform. Voor de vervanging van het contact center-platform kijken we met name naar de integratie met ons CRM-systeem, gebaseerd op Microsoft Dynamics CRM.”

Gijs Geurts, managing consultant en managing director van Workstreampeople: “In onze visie, moeten kenniswerkers, als zij vragen krijgen van binnen en buiten de organisatie, altijd de juiste informatie op het juiste moment en op de juiste plek beschikbaar hebben. Het vertrekpunt daarbij is dat alle benodigde informatie aanwezig is, intern of in de cloud – van klantgegevens tot bijvoorbeeld voorraadinformatie. Verder moeten de binnenkomende vragen natuurlijk ook bij de juiste persoon terecht komen, alles in real-time. Dan gaat het over de beschikbaarheid van mensen. Met het Anywhere365-platform van Workstreampeople kunnen organisaties dit gehele persoonlijke ‘contact center’-proces volledig automatiseren.”

Dergelijke processen zijn niet alleen belangrijk binnen de organisatie zelf, maar moeten ook extern probleemloos toegankelijk zijn. Nu steeds meer mensen ook buiten het kantoor willen werken – het Nieuwe Werken: thuis of waar dan ook – is het onontbeerlijk dat de juiste informatie op het juiste moment op de juiste plek beschikbaar is. Sturing met behulp van spraak – van degene die belt – kan daarbij een belangrijke rol spelen.

Met het Anywhere365-platform richt Workstreampeople zich op bedrijven met veel externe contacten en grote aantallen dossiers, zoals HR-afdelingen van grote bedrijven, financiële afdelingen en communicatieafdelingen. Workstreampeople levert desgewenst ook componenten van het Anywhere365-platform, in de vorm van deeloplossingen op basis van SharePoint 2010 en Lync 2010:

  • Enterprise/Departmental Contract Management – Workstreampeople heeft een aantal app-templates voor SharePoint 2010 ontwikkeld, waaronder contractmanagement op basis van de DocumentSets, workflow en enterprise search. Ook zijn er apps voor documentbeheer van contracten, versiebeheer, taakmanagement en agendasignalering. Deze apps voldoen ook aan de vereiste kwaliteitsnormen.
  • HR Automatic Illness Attendant with Management Presence Workflow – Workstreampeople heeft een op Lync gebaseerde standaardoplossing voor het afhandelen van ziekmelding via een Lync voice response gekoppeld aan de presentiestatus van Lync, de agendaraadpleging van Exchange en de workflow van SharePoint.
  • Skills-based routing en Queue Management op basis van Lync 2010 – Workstreampeople heeft een op Lync 2010 gebaseerde oplossing voor wachtrijmanagement. De standaard responsegroepen voldoen in grote mate, maar bieden in specifieke gevallen onvoldoende functionaliteit. Workstreampeople heeft een standaard oplossing ontwikkeld binnen LYNC server voor het slimmer omgaan met binnenkomende telefoongesprekken en voor de sturing en monitoring van deze gesprekken.

 —EINDE BERICHT—

Over Workstreampeople

Workstreampeople is een expert op het gebied van Microsoft SharePoint en Microsoft Lync. Het bedrijf ontwikkelt oplossingen op basis van onder meer Microsoft .NET, Android (tablets en smartphones) en iOS (iPhone en iPad) – van intranettoepassingen en elektronische formulieren tot bedrijfsapplicaties en workstreamtoepassingen. Naast het ontwikkelen van applicaties legt Workstreampeople zich toe op consultancy en op detachering van SharePoint- en Lync-experts. Voor meer informatie: www.workstreampeople.com.

 

Voor meer informatie:

Gijs Geurts | Managing Consultant & Managing Director

WORKSTREAMPEOPLE BV

T: (+31) 020 718 7777 | M: (+31) 06 10680293

  • Print
  • PDF